Politikalarımız

MOLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:144 İncesu/KAYSERİ

V.D. Mimarsinan

V.N.6220046868

Telefon: (352) 697 40 42

 

Mersis No

0622004686800002

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Müşteri memnuniyetini daima yakalamak ve devam ettirebilmek için sistemimizi sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte;  topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde;

 • Yasal ve Mevzuat şartlara bağlı kalmak,
 • Müşteri beklentilerini zamanında, kaliteli ürünler ve hizmetler vererek karşılamak,
 • Üretim hedefleri doğrultusunda, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,
 • Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,
 • Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü kuruluş olmak,
 • Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak şirket prensibimizdir.

İşçi sağlığını ve iş emniyetini temin edecek ileri teknoloji ve yöntemleri uygulayarak riskleri azaltmak ve iş kazalarını önlemek, müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hatasız imalat yapmak ve müşteriye hatasız hizmet sunmak, çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, kalite anlayışını benimsemelerini ve Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.


İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanını; personel olarak olarak değil insan, maliyet unsuru olarak değil kaynak olarak gören bir anlayışa sahip olan şirketimiz, İnsan kaynağının  en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlayan   politikalar  oluşturmaya çalışmaktadır. Amacımız, optimum sayıda  istihdamın sağlanması ve çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinden en etkin şekilde faydalanılmasıdır. Bu kapsamda;

 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak,
 • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki değerli insan kaynağını değerlendirmek,
 • Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek.
 • Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
 • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak
 • Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak
 • iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
 • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek,
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.